A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 19.10.2021, zmieniona z powodu:
  DAT.381.551.2021

  Zapytania ofertowe 2021

  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu porozymetru rtęciowego Pore Master 60 firmy Quantachrome Instruments.

  Znak sprawy: DAT.381.486.2021
  Data zamieszczenia: 19.10.2021 r. godz.: 12:23
  Termin składania ofert: do 22.10.2021 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu serwisowego i kalibracji analizatorów Sick/Maihak 710.

  Znak sprawy: DAT.381.485.2021
  Data zamieszczenia: 19.10.2021 r. godz.: 12:19
  Termin składania ofert: do 22.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych

  Znak sprawy: DAT.381.454.2021
  Data zamieszczenia: 11.10.2021 r. godz.: 13:50
  Termin składania ofert: do 15.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań materiałów ogniotrwałych.

  Znak sprawy: DAT.381.461.2021
  Data zamieszczenia: 06.10.2021 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 13.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie  wzorcowania w zakresie akredytacji gazomierza G 2,5 w mierniku Lifetek 33 XP R.

  Znak sprawy: DAT.381.449.2021
  Data zamieszczenia: 05.10.2021 r. godz.: 08:10
  Termin składania ofert: do 08.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania mierników w laboratorium z akredytacją

  Znak sprawy: DAT.381.446.2021
  Data zamieszczenia: 30.09.2021 r. godz.: 14:15
  Termin składania ofert: do 05.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnostyki układu próżniowego wraz z pompą sprktrometru XRF ARL Optim'X-2065

  Znak sprawy: DAT.381.442.2021
  Data zamieszczenia: 30.09.2021 r. godz.: 14:11
  Termin składania ofert: do 06.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do sprktrometru XRF ARL Optim'X-2065

  Znak sprawy: DAT.381.441.2021
  Data zamieszczenia: 30.09.2021 r. godz.: 14:09
  Termin składania ofert: do 06.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów hutniczych

  Znak sprawy: DAT.381.437.2021
  Data zamieszczenia: 30.09.2021 r. godz.: 14:07
  Termin składania ofert: do 05.10.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa taśmy LED UV - 10m

  Znak sprawy: DAT.381.435.2021
  Data zamieszczenia: 30.09.2021 r. godz.: 14:05
  Termin składania ofert: do 05.10.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie pwzorcowania w zakresie akredytacji błonkowego elektronicznego miernika przepływu typu BEMP-2.

  Znak sprawy: DAT.381.410.2021
  Data zamieszczenia: 21.09.2021 r. godz.: 12:23
  Termin składania ofert: do 24.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu technicznego i wzorcowania pyłomierza EMIOTEST 2598 nr 8.203.99.

  Znak sprawy: DAT.381.408.2021
  Data zamieszczenia: 20.09.2021 r. godz.: 14:07
  Termin składania ofert: do 24.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji analizatora spalin HORIBA PG-350 E (EDR).

  Znak sprawy: DAT.381.407.2021
  Data zamieszczenia: 20.09.2021 r. godz.: 14:04
  Termin składania ofert: do 23.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji ciśnieniomierza elektronicznego aparatu typu ISOCHECK TSB

  Znak sprawy: DAT.381.406.2021
  Data zamieszczenia: 20.09.2021 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 23.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wynajem wraz z dostarczeniem i wniesieniem (ustawieniem) 2 sztuk kotłów małej mocy na paliwa stałe do wykorzystania w celach szkoleniowych (na zimno).

  Znak sprawy: DAT.381.397.2021
  Data zamieszczenia: 17.09.2021 r. godz.: 12:23
  Termin składania ofert: do 22.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wsparcie w zakresie koordynacji wniosków (część a, część B oraz złożenie wniosku) w temacie konkursu Tworzenie społeczności innowacyjnej dla paliw i chemikaliów słonecznych (CSA)

  Znak sprawy: DAT.381.373.2021
  Data zamieszczenia: 08.09.2021 r. godz.: 11:45
  Termin składania ofert: do 13.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: dostęp do: Gazety Podatkowej ON-LINE, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – cały rok 2022 oraz Internetowego Serwisu Głównego Księgowego, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – cały rok 2022.

  Znak sprawy: DAT.381.363.2021
  Data zamieszczenia: 02.09.2021 r. godz.: 10:10
  Termin składania ofert: do 07.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: wykonanie usługi pt: „Analiza zawartości węgla elementarnego w ok. 140 próbkach pyłu zawieszonego pobranegona filtry kwarcowe z indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe metodą korekcji TOR (reflektancja) zgodnie z protokołem EUSAAR-2 (CEN/TR 16243).

  Znak sprawy: DAT.381.352.2021
  Data zamieszczenia: 27.08.2021 r. godz.: 11:40
  Termin składania ofert: do 02.09.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: wykonanie wzorcowanie analizatora AWE-PW2 dla składnika TOC wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA.

  Znak sprawy: DAT.381.330.2021
  Data zamieszczenia: 25.08.2021 r. godz.: 10:20
  Termin składania ofert: do 30.08.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.381.339.2021
  Data zamieszczenia: 25.08.2021 r. godz.: 09:40
  Termin składania ofert: do 30.08.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 30.09-01.10.2021 r.

  Znak sprawy: DAT.381.291.2021
  Data zamieszczenia: 23.08.2021 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 26.08.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań materiałów ogniotrwałych.

  Znak sprawy: DAT.381.336.2021
  Data zamieszczenia: 23.08.2021 r. godz.: 10:15
  Termin składania ofert: do 26.08.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa tarczy diamentowej.

  Znak sprawy: DAT.381.310.2021
  Data zamieszczenia: 27.07.2021 r. godz.: 13:35
  Termin składania ofert: do 30.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Internetowy dostęp do Systemu Informacji Prawnej.

  Znak sprawy: DAT.381.296.2021
  Data zamieszczenia: 26.07.2021 r. godz.: 14:42
  Termin składania ofert: do 30.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa BIOESTRU B100 (Estry Metylowe) w ilości 380 kg.

  Znak sprawy: DAT.381.303.2021
  Data zamieszczenia: 22.07.2021 r. godz.: 14:03
  Termin składania ofert: do 27.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań porowatości 10 próbek biowęgli metodą porozymetrii rtęciowej: wyznaczenie całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów oraz porowatości procentowej

  Znak sprawy: DAT.381.294.2021
  Data zamieszczenia: 19.07.2021 r. godz.: 12:18
  Termin składania ofert: do 22.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do pieca laboratoryjnego.

  Znak sprawy: DAT.381.292.2021
  Data zamieszczenia: 15.07.2021 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 20.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 30.09-01.10.2021 r.

  Znak sprawy: DAT.381.291.2021
  Data zamieszczenia: 15.07.2021 r. godz.: 11:52
  Termin składania ofert: do 27.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów hutniczych.

  Znak sprawy: DAT.381.287.2021
  Data zamieszczenia: 13.07.2021 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 16.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów hutniczych.

  Znak sprawy: DAT.381.286.2021
  Data zamieszczenia: 13.07.2021 r. godz.: 13:06
  Termin składania ofert: do 16.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania 6 sztuk czujników temperatury w zakresie akredytacji, typu: APPTOP-BA-30-AA-3-130-248H w punktach 10; 30; 60; 80; 110oC wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania.

  Znak sprawy: DAT.381.281.2021
  Data zamieszczenia: 13.07.2021 r. godz.: 13:04
  Termin składania ofert: do 16.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowaniaw zakresie akredytacji przepływomierza wody Promass 80F wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

  Znak sprawy: DAT.381.280.2021
  Data zamieszczenia: 13.07.2021 r. godz.: 13:01
  Termin składania ofert: do 16.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnostyki i ewentualnej naprawy spektrometru.

  Znak sprawy: DAT.381.268.2021
  Data zamieszczenia: 05.07.2021 r. godz.: 11:40
  Termin składania ofert: do 08.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa komory grzejnej

  Znak sprawy: DAT.381.257.2021
  Data zamieszczenia: 28.06.2021 r. godz.: 12:40
  Termin składania ofert: do 02.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu technicznego, wzorcowania w zakresie akredytacji cyfrowego miernika do pomiaru wilgotności względnej i temperatury (CMWT nr 03.01.001.07) wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

  Znak sprawy: DAT.381.238.2021
  Data zamieszczenia: 21.06.2021 r. godz.: 13:39
  Termin składania ofert: do 25.06.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Badanie właściwości materiałów ogniotrwałych.

  Znak sprawy: DAT.381.237.2021
  Data zamieszczenia: 18.06.2021 r. godz.: 14:10
  Termin składania ofert: do 24.06.2021 r.


  Status:  ogloszone

  Przedmiot zapytania: Naprawa demineralizatora HLP 5 SP oraz naprawa i przegląd demineralizatora HLP 5 + ULTRA.

  Znak sprawy: DAT.381.218.2021
  Data zamieszczenia: 18.06.2021 r. godz.: 8:30
  Termin składania ofert: do 23.06.2021 r.


  Status:  ogloszone

  Przedmiot zapytania: Zaprojektowanie oraz wykonanie witryny internetowej.

  Znak sprawy: DAT.381.206.2021
  Data zamieszczenia: 15.06.2021 r. godz.: 13:15
  Termin składania ofert: do 18.06.2021 r.


  Status:  ogloszone

  Przedmiot zapytania:Dostawa 4 sit do młynka ZM 200/ZM100.

  Znak sprawy: DAT.381.217.2021
  Data zamieszczenia: 11.06.2021 r. godz.: 14:10
  Termin składania ofert: do 17.06.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Dostarczenie/zakup danych dotyczących sprzedaży urządzeń grzewczych w latach 1993-2000.

  Znak sprawy: DAT.381.215.2021
  Data zamieszczenia: 11.06.2021 r. godz.: 11:30
  Termin składania ofert: do 16.06.2021 r.

   


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Naprawa i przegląd analizatora AWE-PW nr 69/10.

  Znak sprawy: DAT.381.208.2021
  Data zamieszczenia: 10.06.2021 r. godz.: 10:30
  Termin składania ofert: do 14.06.2021 r.


  Status:  ogloszone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

  Znak sprawy: DPF.3110.5.2021
  Data zamieszczenia: 10.06.2021 r. godz.: 09:30
  Termin składania ofert: do 16.07.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie analizatora AWE-PW dla składnika TOC wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

  Znak sprawy: DAT.381.199.2021
  Data zamieszczenia: 02.06.2021 r. godz.: 12:07
  Termin składania ofert: do 09.06.2021 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa wraz z wymianą niezbędnych części pieca w analizatorze Vario MacroCube CHNS.

  Znak sprawy: DAT.381.179.2021
  Data zamieszczenia: 26.05.2021 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 31.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa stacji monitoringu powietrza

  Znak sprawy: DAT.381.153.2021
  Data zamieszczenia: 12.05.2021 r. godz.: 13:06
  Termin składania ofert: do 17.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie analizatora spalin CLD 62 (NO/NOx).

  Znak sprawy: DAT.381.151.2021
  Data zamieszczenia: 12.05.2021 r. godz.: 13:01
  Termin składania ofert: do 17.05.2021 r.


  Status: ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów do budowy podlączenia kominowego.

  Znak sprawy: DAT.381.146.2021
  Data zamieszczenia: 11.05.2021 r. godz.: 09:00
  Termin składania ofert: do 17.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy oporności elektrycznej 3 próbek pelletów z biowęgla.

  Znak sprawy: DAT.381.139.2021
  Data zamieszczenia: 10.05.2021 r. godz.: 12:59
  Termin składania ofert: do 13.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy XRD 3 próbek pelletów z biowęgla.

  Znak sprawy: DAT.381.138.2021
  Data zamieszczenia: 10.05.2021 r. godz.: 12:56
  Termin składania ofert: do 13.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie 100 sztuk czujników temperatury.

  Znak sprawy: DAT.381.137.2021
  Data zamieszczenia: 10.05.2021 r. godz.: 12:53
  Termin składania ofert: do 13.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Usługa przygotowania i badania próbek.

  Znak sprawy: DAT.381.134.2021
  Data zamieszczenia: 07.05.2021 r. godz.: 15:12
  Termin składania ofert: do 12.05.2021 r.


  Status: ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wywóz odpadów komunalnych.

  Znak sprawy: DAT.381.118.2021
  Data zamieszczenia: 05.05.2021 r. godz.: 09:30
  Termin składania ofert: do 14.05.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa mobilnego układu pomiaru pomocniczej mocy elektrycznej i zużycia energii kotłów c.o.

  Znak sprawy: DAT.381.103.2021
  Data zamieszczenia: 26.04.2021 r. godz.: 15:24
  Termin składania ofert: do 29.04.2021 r.


  Status: zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa układu do pomiaru ciśnienia wody.

  Znak sprawy: DAT.381.101.2021
  Data zamieszczenia: 26.04.2021 r. godz.: 15:10
  Termin składania ofert: do 29.04.2021 r.  do 30.04.2021


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa układu do pomiaru różnicy ciśnień (spadku ciśnienia wody w kotłach c.o.).

  Znak sprawy: DAT.381.102.2021
  Data zamieszczenia: 26.04.2021 r. godz.: 14:55
  Termin składania ofert: do 29.04.2021 r.  do 30.04.2021


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Szkolenie on-line pt."Wydatkowanie subwencji" oraz "Schematy podatkowe, strategia podatkowa".

  Znak sprawy: DAT.381.104.2021
  Data zamieszczenia: 26.04.2021 r. godz.: 9:40
  Termin składania ofert: do 30.04.2021 r.


  Status: ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa gazów technicznych (ciekły azot, tlen oraz dwutlenek węgla) oraz obsługa serwisowa zbiorników i parownic dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

  Znak sprawy: DAT.381.84.2021
  Data zamieszczenia: 21.04.2021 r. godz.: 13:02
  Termin składania ofert: do 26.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądów i konserwacji neutralizatorów oraz separatorów w sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie CCTW oraz pompy ścieków typu Kessel.

  Znak sprawy: DAT.381.1.2021
  Data zamieszczenia: 16.04.2021 r. godz.: 14:40
  Termin składania ofert: do 21.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Usługa szkolenia on-line pt. "System POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej”.

  Znak sprawy: DAT.381.80.2021
  Data zamieszczenia: 15.04.2021 r. godz.: 14:17
  Termin składania ofert: do 20.04.2021 r.


  Status: ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Usługa wzbogacania w organicznej cieczy ciężkiej próbek węgla.

  Znak sprawy: DAT.381.76.2021
  Data zamieszczenia: 15.04.2021 r. godz.: 13:04
  Termin składania ofert: do 21.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa trójfazowego silnika elektrycznego

  Znak sprawy: DAT.381.77.2021
  Data zamieszczenia: 14.04.2021 r. godz.: 12:05
  Termin składania ofert: do 19.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa butli gazowych propan-butan do napędu wózków widłowych.

  Znak sprawy: DAT.381.69.2021
  Data zamieszczenia: 13.04.2021 r. godz.: 06:25
  Termin składania ofert: do 16.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie w zakresie akredytacji miernika typu Energy Logger 4000.

  Znak sprawy: DAT.381.63.2021
  Data zamieszczenia: 06.04.2021 r. godz.: 13:50
  Termin składania ofert: do 09.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie w zakresie akredytacji pirometru przenośnego do pomiaru temperatury typu RAYST80XXEU.

  Znak sprawy: DAT.381.62.2021
  Data zamieszczenia: 06.04.2021 r. godz.: 13:47
  Termin składania ofert: do 09.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Szkolenie otwarte z zakresu wzorcowania ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur.

  Znak sprawy: DAT.381.60.2021
  Data zamieszczenia: 01.04.2021 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 09.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawę części do systemu automatycznego skanowania (MCX-2 eco + EK14 mot XY) mikroskopu firmy Carl Zeiss.

  Znak sprawy: DAT.381.46.2021
  Data zamieszczenia: 30.03.2021 r. godz.: 13:38
  Termin składania ofert: do 09.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Ubezpieczenie na okres 12 m-cy drona wraz z wyposażeniem w zakresie aero-casco.

  Znak sprawy: DAT.381.47.2021
  Data zamieszczenia: 29.03.2021 r. godz.: 12:53
  Termin składania ofert: do 07.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa pieca laboratoryjnego.

  Znak sprawy: DAT.381.43.2021
  Data zamieszczenia: 29.03.2021 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 07.04.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa komory grzejnej do CRI/CRS.

  Znak sprawy: DAT.381.44.2021
  Data zamieszczenia: 25.03.2021 r. godz.: 15:20
  Termin składania ofert: do 30.03.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Przegląd serwisowy 2 pieców wysokotemperaturowych typu PR-25/1750 firmy ITR

  Znak sprawy: DAT.381.41.2021
  Data zamieszczenia: 23.03.2021 r. godz.: 13:38
  Termin składania ofert: do 26.03.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa aspiratora przenośnego do poboru próbek gazu.

  Znak sprawy: DAT.381.32.2021
  Data zamieszczenia: 10.03.2021 r. godz.: 14:29
  Termin składania ofert: do 15.03.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji laboratorium wzorcującego przepływomierza do wody typu PROMAG 50P25 Endress+Hauser

  Znak sprawy: DAT.381.15.2021
  Data zamieszczenia: 04.03.2021 r. godz.: 13:21
  Termin składania ofert: do 09.03.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych i laboratoryjnych w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz obiektów na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW).

  Znak sprawy: DPF.382.1.2021
  Data zamieszczenia: 18.02.2021 r. godz.: 8:40
  Termin składania ofert: do 24.02.2021 r.  do 26.02.2021 r.


  Status: zakończono

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.

  Nr referencyjny: DPF 381.52.2021
  Data zamieszczenia: 12.02.2021 r. godz.: 10:40
  Termin składania ofert: do 19.02.2021 r


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie próźnomierza.

  Nr referencyjny: DPF 381.45.2021
  Data zamieszczenia: 08.02.2021 r. godz.: 10:10
  Termin składania ofert: do 11.02.2021 r


   Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie maszyny wytrzymałościowej.

  Nr referencyjny: DPF381.44.2021
  Data zamieszczenia: 05.02.2021 r. godz.: 13:30
  Termin składania ofert: do 10.02.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa środków czystości.

  Znak sprawy: DPF.381.35.2021
  Data zamieszczenia: 04.02.2021 r. godz.: 12:05
  Termin składania ofert: do 11.02.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa i serwisowanie zaworu magnetycznego w analizatorze VarioMacro Cube.

  Nr referencyjny: 82/01/2021
  Data zamieszczenia: 25.01.2021 r. godz.: 09:01
  Termin składania ofert: do 28.01.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywne sprawdzanie bomb kalorymetrycznych firmy Precyzja-BIT w roku 2021.

  Nr referencyjny: 75/01/2021
  Data zamieszczenia: 22.01.2021 r. godz.: 13:01
  Termin składania ofert: do 27.01.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa rur

  Nr referencyjny: DPF.381.2.2021
  Data zamieszczenia: 22.01.2021 r. godz.: 06:40
  Termin składania ofert: do 27.01.2021 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeglądy okresowe stanu technicznego instalacji elektrycznej.

  Nr referencyjny: DAT.230.1.2021
  Data zamieszczenia: 19.01.2021 r. godz.: 11:45
  Termin składania ofert: do 25.01.2021 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Bonk-Jaska
  Publikacja dnia: 19.10.2021
  Podpisał: Renata Bonk-Jaska
  Dokument z dnia: 19.10.2021
  Dokument oglądany razy: 27757
MegaBIP free (2.09)