A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.07.2022, zmieniona z powodu:
  Wprowadzenie zmian dotyczących aktualizacji KRSu.

  Status prawny

  Nazwa: Instytut Technologii Paliw i Energii
  Ulica: Zamkowa 1
  Miejscowość: Zabrze
  Kod pocztowy: 41-803
  Poczta: Zabrze
  NIP: 648-000-87-65
  REGON: 000025945
  E-mail: office@itpe.pl
  Telefon: +48 32 271 00 41
  Faks: +48 32 271 08 09
  ESP na ePUAP: /ICHPW/SkrytkaESP
  Strona www: www.itpe.pl

  Informujemy, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U.2022 r. poz. 1313) ogłoszonego w dniu 23.06.2022r, zmianie uległa nazwa Instytutu z dotychczasowej:

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla na: Instytut Technologii Paliw i Energii.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy Instytutu – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów pozostają bez zmian.


  Instytut Technologii Paliw i Energii jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618) z późniejszymi zmianami.
  Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000138095.

  Aktualny statut Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z dnia 19 grudnia 2020 r., uchwalony został przez Radę Naukową IChPW i zatwierdzony przez Ministra Aktywów Państwowych w dniu 12.01.2021 r.

  Statut Instytutu

  Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ustalony w Zarządzeniu nr 27/2021 Dyrektora Instytutu z dnia 31 maja 2021 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej

  Regulamin organizacyjny 
   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 04.07.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 04.07.2022
  Dokument oglądany razy: 130200
MegaBIP free (2.09)