A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.03.2021, zmieniona z powodu:
  Uzupełnienie danych osobowych i aktualizacja schematu.

  Struktura organizacyjna

  Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ustalony w Zarządzeniu nr 3/2021 Dyrektora Instytutu z dnia 20 stycznia 2021 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

  Dyrektor 
  Aleksander Sobolewski
  tel: 32/271 51 52 
  email: asobolewski@ichpw.pl

  Przewodniczący Rady Naukowej
  Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)
  tel. 32 621 65 02
  e-mail: jdrozdzewska@ichpw.pl

  Z-ca dyrektora ds. badań i rozwoju
  Jarosław Zuwała
  tel: 32/271 51 52
  email: jzuwala@ichpw.pl 

  Sekretarz Naukowy

  Główny Księgowy
  Agata Rybczyńska
  tel: 32/621 66 00
  email: arybczynska@ichpw.pl

  Zakład Transformacji Energetycznej

  Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

  Zakład Technologii Koksowniczych

  Zakład Ochrony Powietrza

  Laboratorium Chemii Analitycznej

   

  Kierownik Biura Dyrektora
  Bogumiła Latkowska
  tel: 32/621 65 00
  email: blatkowska@ichpw.pl

  Kierownik Działu Planowania i Finansów
  Agata Rybczyńska
  tel: 32/621 66 00
  email: arybczynska@ichpw.pl

  Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
  Łukasz Gawliński
  tel: 32/621 67 00
  email: lgawlinski@ichpw.pl

  Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością
  Teresa Kordas
  tel: 32/621 62 25
  email: tkordas@ichpw.pl

  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
  Wiesław Kuras
  tel: 32/621 61 43

  Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Łukasz Gawliński
  tel: 32/621 67 00
  email: lgawlinski@ichpw.pl

  Inspektor Ochrony Danych
  Teresa Kordas
  tel: 32/621 62 25
  email: tkordas@ichpw.pl

   

  Schemat organizacyjny 2021

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 15.03.2021
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 15.03.2021
  Dokument oglądany razy: 6925
MegaBIP free (2.09)