A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Deklaracja Dostępności

  Oświadczenie w sprawie dostępności

  Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej itpe.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej itpe.pl wraz z wszystkimi subdomenami.

  W  Instytucie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.itpe.pl spełnia wymagania w 80%.

  Status pod względem zgodności

  Strona internetowa www.itpe.pl (poprzednio www.itpe.pl) jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Częściowy brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  2. Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony www.itpe.pl – 25.06.2015 r.
  2. Strona aktualizowana na bieżąco.
  3. W menu - Kontakt zawarte są:

  - dane teleadresowe

  - informacje o dostępności architektonicznej

  1. W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z kierownikiem DAT nr. telefonu 32 271 00 41 lub za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

  Instytut Technologii Paliw i Energii  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.itpe.pl była na poziomie WCAG 2.0.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 18.08.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 18.08.2022
  Dokument oglądany razy: 7185
MegaBIP free (2.09)