A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura organizacyjna

  Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Instytutu ustalony w Zarządzeniu nr 14/2022 Dyrektora Instytutu z dnia 16 sierpnia 2022 roku, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Naukowej oraz Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

  Dyrektor 
  Aleksander Sobolewski
  tel: 32/271 51 52 
  email: asobolewski@itpe.pl

  Przewodniczący Rady Naukowej
  Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)
  tel. 32 621 65 02
  e-mail: jdrozdzewska@itpe.pl

  Z-ca Dyrektora ds. badań i rozwoju
  Jarosław Zuwała
  tel: 32/271 51 52
  email: jzuwala@itpe.pl 

  Sekretarz Naukowy
  Sławomir Stelmach
  tel: 32/621 63 00
  email: sstelmach@itpe.pl

  Główny Księgowy
  Agata Rybczyńska
  tel: 32/621 66 00
  email: arybczynska@itpe.pl

  Zakład Transformacji Energetycznej
  Kierownik - Karina Ignasiak
  tel: 32/621 63 56
  email: kignasiak@itpe.pl

  Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  Kierownik - Tomasz Iluk
  tel: 32/621 65 54
  email: tiluk@itpe.pl

  Zakład Technologii Koksowniczych
  Kierownik - Bartosz Mertas
  tel: 32/621 62 44
  email: bmertas@itpe.pl

  Zakład Ochrony Powietrza
  Kierownik - Jolanta Telenga-Kopyczyńska
  tel: 32/621 63 50
  email: jtelenga@itpe.pl

  Laboratorium Chemii Analitycznej
  Kierownik - Edyta Misztal
  tel: 32/621 62 38
  email: emisztal@itpe.pl

  Biuro Dyrektora
  Kierownik - Bogumiła Latkowska
  tel: 32/621 65 00
  email: blatkowska@itpe.pl

  Dział Planowania i Finansów
  Kierownik - Agata Rybczyńska
  tel: 32/621 66 00
  email: arybczynska@itpe.pl

  Dział Administracyjno-Techniczny
  Kierownik - Łukasz Gawliński
  tel: 32/621 67 00
  email: lgawlinski@itpe.pl

  Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością
  Teresa Kordas
  tel: 32/621 62 25
  email: tkordas@itpe.pl

  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
  Wiesław Kuras
  tel: 32/621 61 43

  Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Łukasz Gawliński
  tel: 32/621 67 00
  email: lgawlinski@itpe.pl

  Inspektor Ochrony Danych
  Teresa Kordas
  tel: 32/621 62 25
  email: tkordas@itpe.pl

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 18.08.2022
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 18.08.2022
  Dokument oglądany razy: 11810
MegaBIP free (2.09)