A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.06.2022, zmieniona z powodu:
  DAT.262.414.2022

  Zapytania ofertowe 2022

  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa generatora eluentu EGC III MSA Cartridge do chromatografu Dionex ICS5000

  Znak sprawy: DAT.262.398.2022
  Data zamieszczenia: 06.06.2022 r. godz.: 12:25
  Termin składania ofert: do 09.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych

  Znak sprawy: DAT.262.388.2022
  Data zamieszczenia: 03.06.2022 r. godz.: 07.46
  Termin składania ofert: do 08.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych

  Znak sprawy: DAT.262.387.2022
  Data zamieszczenia: 03.06.2022 r. godz.: 07.43
  Termin składania ofert: do 08.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnoza i przegląd dwukanałowego chromatografu jonowego Dionex ICS-5000.

  Znak sprawy: DAT.262.372.2022
  Data zamieszczenia: 30.05.2022 r. godz.: 12:38
  Termin składania ofert: do 02.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie serwisu systemu GC/MS firmy Agilent (GC 7890B (G3440B) Seria CN 13303115, MS 5977A (G7037A) Seria US1229K202).

  Znak sprawy: DAT.262.368.2022
  Data zamieszczenia: 25.05.2022 r. godz.: 14:35
  Termin składania ofert: do 31.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Badanie właściwości materiałów ogniotrwalych.

  Znak sprawy: DAT.261.18.2022
  Data zamieszczenia: 25.05.2022 r. godz.: 11:45
  Termin składania ofert: do 31.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wsparcie w zakresie koordynacji i realizacji prac dot. Studiów Wykonalności dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) oraz prac koncepcyjnych związanych z innowacyjnymi pilotowymi instalacjami badawczymi IChPW

  Znak sprawy: DAT.262.363.2022
  Data zamieszczenia: 24.05.2022 r. godz.: 10:25
  Termin składania ofert: do 27.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Odbiór odpadów komunalnych.

  Znak sprawy: DAT.262.350.2022
  Data zamieszczenia: 16.05.2022 r. godz.: 06:50
  Termin składania ofert: do 20.05.2022 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

  Znak sprawy: DAT.262.346.2022
  Data zamieszczenia: 12.05.2022 r. godz.: 06:19
  Termin składania ofert: do 18.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie akredytowanych oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

  Znak sprawy: DAT.262.336.2022
  Data zamieszczenia: 10.05.2022 r. godz.: 14:47
  Termin składania ofert: do 13.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczenia metali w próbkach paliw, odpadów paleniskowych i pyłów.

  Znak sprawy: DAT.262.334.2022
  Data zamieszczenia: 10.05.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 13.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnostyka i naprawa kontrolera z zestawu Oxi Top.

  Znak sprawy: DAT.262.328.2022
  Data zamieszczenia: 05.05.2022 r. godz.: 12:45
  Termin składania ofert: do 11.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa drewna opałowego.

  Znak sprawy: DAT.262.326.2022
  Data zamieszczenia: 05.05.2022 r. godz.: 10:20
  Termin składania ofert: do 10.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa brykietów.

  Znak sprawy: DAT.262.310.2022
  Data zamieszczenia: 25.04.2022 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 28.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do spektrometru ICP OES.

  Znak sprawy: DAT.262.307.2022
  Data zamieszczenia: 21.04.2022 r. godz.: 08:37
  Termin składania ofert: do 26.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczeń analitycznych mieszanin próbek ciekłych za pomocą chromatografii gazowej.

  Znak sprawy: DAT.262.292.2022
  Data zamieszczenia: 19.04.2022 r. godz.: 06:37
  Termin składania ofert: do 22.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa 30 zewnętrznych bezabonamentowych czujników pyłu zawieszonego PM1, PM2,5 oraz PM10.

  Znak sprawy: DAT.262.291.2022
  Data zamieszczenia: 14.04.2022 r. godz.: 14:59
  Termin składania ofert: do 20.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat prawnych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów
  i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.283.2022
  Data zamieszczenia: 12.04.2022 r. godz.: 14:50
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat praktycznych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów
  i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.281.2022
  Data zamieszczenia: 12.04.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych.

  Znak sprawy: DAT.261.13.2022
  Data zamieszczenia: 11.04.2022 r. godz.: 14:40
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wynajem 2 sztuk  kotłów małej mocy na paliwa stałe.

  Znak sprawy: DAT.262.274.2022
  Data zamieszczenia: 06.04.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 12.04.2022 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzonych szyb ognioodpornych, w istniejących ściankach i drzwiach (przegrodach) oddzielenia przeciwpożarowego.

  Znak sprawy: DAT.262.259.2022
  Data zamieszczenia: 04.04.2022 r. godz.: 08:30
  Termin składania ofert: do 07.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów hutniczych.

  Znak sprawy: DAT.262.244.2022
  Data zamieszczenia: 29.03.2022 r. godz.: 14:14
  Termin składania ofert: do 01.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa narzędzi.

  Znak sprawy: DAT.262.238.2022
  Data zamieszczenia: 25.03.2022 r. godz.: 12:00
  Termin składania ofert: do 30.03.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do spektrometru WD-XRF i chromatografu gazowego TRACE GC ThermoFisher Scientific..

  Znak sprawy: DAT.262.235.2022
  Data zamieszczenia: 24.03.2022 r. godz.: 08:24
  Termin składania ofert: do 29.03.2022 r.

   


  Status:   zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnostyka palnika gazowego (gazowo-wentylatorowy) w instalacji odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym.

  Znak sprawy: DAT.262.229.2022
  Data zamieszczenia: 22.03.2022 r. godz.: 14:24
  Termin składania ofert: do 25.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi dwukrotnego mycia okien od wewnątrz i zewnątrz w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

  Znak sprawy: DAT.261.8.2022
  Data zamieszczenia: 09.03.2022 r. godz.: 14:04
  Termin składania ofert: do 17.03.2022 r. do godz. 10:00


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych i laboratoryjnych w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), obiektów na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) oraz pranie wykładzin w pomieszczeniach oraz na korytarzach Zamawiającego.

  Znak sprawy: DAT.261.8.2022
  Data zamieszczenia: 09.03.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 17.03.2022 r. do godz. 10:00


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawę butli gazowych propan-butan do napędu wózków widłowych.

  Znak sprawy: DAT.262.178.2022
  Data zamieszczenia: 08.03.2022 r. godz.: 11:14
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  pelletów.

  Znak sprawy: DAT.262.200.2022
  Data zamieszczenia: 08.03.2022 r. godz.: 10:00
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 06-07.10.2022 roku.

  Znak sprawy: DAT.262.191.2022
  Data zamieszczenia: 07.03.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa sit molekularnych.

  Znak sprawy: DAT.262.193.2022
  Data zamieszczenia: 04.03.2022 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 10.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  części zamiennych do młynka Pulverisette 16.

  Znak sprawy: DAT.262.190.2022
  Data zamieszczenia: 03.03.2022 r. godz.: 07:49
  Termin składania ofert: do 08.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania analizatora spalin firmy SIEMENS (ULTRAMAT 23, OXYMAT 61) dla składników O2, CO2, NO, SO2 i CO.

  Znak sprawy: DAT.262.188.2022
  Data zamieszczenia: 03.03.2022 r. godz.: 06:49
  Termin składania ofert: do 09.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi serwisowej spektrometru ARL Optim’X-2065.

  Znak sprawy: DAT.262.182.2022
  Data zamieszczenia: 01.03.2022 r. godz.: 13:19
  Termin składania ofert: do 04.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analiz zawartości bisfenolu A.

  Znak sprawy: DAT.262.179.2022
  Data zamieszczenia: 01.03.2022 r. godz.: 12:45
  Termin składania ofert: do 07.03.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań w zakresie oznaczania zawartości WWA techniką chromatografii gazowej.

  Znak sprawy: DAT.262.166.2022
  Data zamieszczenia: 21.02.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 25.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu technicznego aspiratora EAS 1203 oraz wzorcowanie  układów omiarowych.

  Znak sprawy: DAT.262.158.2022
  Data zamieszczenia: 17.02.2022 r. godz.: 09:49
  Termin składania ofert: do 22.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wsparcie w zakresie koordynacji i realizacji prac dot. Studiów Wykonalności dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) oraz prac koncepcyjnych związanych z innowacyjnymi pilotowymi instalacjami badawczymi IChPW

  Znak sprawy: DAT.262.143.2022
  Data zamieszczenia: 11.02.2022 r. godz.: 16:19
  Termin składania ofert: do 16.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa uszczelek do instalacji do filtracji membranowej.

  Znak sprawy: DAT.262.135.2022
  Data zamieszczenia: 08.02.2022 r. godz.: 10:30
  Termin składania ofert: do 14.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa membran nanofiltracyjnych płaskich

  Znak sprawy: DAT.262.133.2022
  Data zamieszczenia: 07.02.2022 r. godz.: 14:15
  Termin składania ofert: do 11.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  częsci  zamiennych i eksploatacyjnych do chromatografu jonowego DIONEX ICS 5000.

  Znak sprawy: DAT.262.129.2022
  Data zamieszczenia: 07.02.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 11.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.

  Znak sprawy: DAT.262.94.2022
  Data zamieszczenia: 26.01.2022 r. godz.: 14:35
  Termin składania ofert: do 15.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Badanie właściwości materiałów ogniotrwalych.

  Znak sprawy: DAT.262.88.2022
  Data zamieszczenia: 26.01.2022 r. godz.: 08:55
  Termin składania ofert: do 31.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Serwis spektrometru ARL Optim’X-2065

  Znak sprawy: DAT.262.74.2022
  Data zamieszczenia: 21.01.2022 r. godz.: 14:05
  Termin składania ofert: do 26.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Sukcesywne sprawdzanie bomb kalorymetrycznych z firmy Precyzja-BiT

     

  Znak sprawy: DAT.262.90.2022
  Data zamieszczenia: 21.01.2022 r. godz.: 12:50
  Termin składania ofert: do 27.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji przepływomierza wody Promass 80F wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

   

   

  Znak sprawy: DAT.262.73.2022
  Data zamieszczenia: 17.01.2022 r. godz.: 13:15
  Termin składania ofert: do 20.01.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania w pomiarach emisji norm: PN-EN 13284-1:2018-02, PN-EN-ISO 16911-1:2013-07, PN-EN 12619:2013-05 oraz PN-EN 14791:2017-04, PN-EN 14789:2017-04, PN-EN 15058:2017-04.

  Znak sprawy: DAT.262.60.2022
  Data zamieszczenia: 12.01.2022 r. godz.: 15:08
  Termin składania ofert: do 17.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa środków czystości.

  Znak sprawy: DAT.262.47.2022
  Data zamieszczenia: 11.01.2022 r. godz.: 15:15
  Termin składania ofert: do 18.01.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa oświetlenia do masztu flagowego.

  Znak sprawy: DAT.262.53.2022
  Data zamieszczenia: 11.01.2022 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 17.01.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów budowlanych.

  Znak sprawy: DAT.262.38.2022
  Data zamieszczenia: 05.01.2022 r. godz.: 10:30
  Termin składania ofert: do 12.01.2022 r.


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Bonk-Jaska
  Publikacja dnia: 06.06.2022
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.06.2022
  Dokument oglądany razy: 6448
MegaBIP free (2.09)