A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.12.2022, zmieniona z powodu:
  DAT.262.790.2022

  Zapytania ofertowe 2022

  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy aparatu Viscotester VT 550.

  Znak sprawy: DAT.262.679.2022
  Data zamieszczenia: 06.12.2022 r. godz.: 09:23
  Termin składania ofert: do 09.12.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do mineralizatora.

  Znak sprawy: DAT.262.773.2022
  Data zamieszczenia: 01.12.2022 r. godz.: 12:00
  Termin składania ofert: do 06.12.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu i konserwacji kalorymetru C 5000.

  Znak sprawy: DAT.262.772.2022
  Data zamieszczenia: 30.11.2022 r. godz.: 11:36
  Termin składania ofert: do 05.12.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi serwisowej polegającej na aktualizacji aplikacji ASIX dla panelu operatorskiego instalacji odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym.

  Znak sprawy: DAT.262.770.2022
  Data zamieszczenia: 30.11.2022 r. godz.: 11:32
  Termin składania ofert: do 05.12.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: organizacja spotkania biznesowego w terminie 7-8.12.2022 r.

  Znak sprawy: DAT.262.768.2022
  Data zamieszczenia: 29.11.2022 r. godz.: 14:41
  Termin składania ofert: do 02.12.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów kontroli palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej dla przedstawicieli miast i gmin oraz przedstawicieli straży miejskich/gminnych z terenu województwa wielkopolskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.765.2022
  Data zamieszczenia: 29.11.2022 r. godz.: 10:24
  Termin składania ofert: do 02.12.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi serwisowej analizatora spalin Bacharach PCA-400.

  Znak sprawy: DAT.262.756.2022
  Data zamieszczenia: 23.11.2022 r. godz.: 14:48
  Termin składania ofert: do 28.11.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie opracowania, analizy prawnej dla istotnych aspektow zastosowania urządzeń redukujących emisję pyłu z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń z uwzględnieniem zapisów uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

  Znak sprawy: DAT.262.749.2022
  Data zamieszczenia: 22.11.2022 r. godz.: 10:05
  Termin składania ofert: do 25.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wybieraka do popiołu.

  Znak sprawy: DAT.262.737.2022
  Data zamieszczenia: 17.11.2022 r. godz.: 09:20
  Termin składania ofert: do 22.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnostyki usterki spektrometru ARL Optim'X-2065 oraz przywrócenie oprogramowania sterującego spektrometrem zainstalowanego na komputerze do spektrometru ARL Optim'X-2065 wraz z odzyskaniem utraconych danych

  Znak sprawy: DAT.262.716.2022
  Data zamieszczenia: 09.11.2022 r. godz.: 11:04
  Termin składania ofert: do 15.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa wierteł.

  Znak sprawy: DAT.262.708.2022
  Data zamieszczenia: 07.11.2022 r. godz.: 07:06
  Termin składania ofert: do 10.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa przenośnych zasilaczy.

  Znak sprawy: DAT.262.706.2022
  Data zamieszczenia: 07.11.2022 r. godz.: 06:40
  Termin składania ofert: do 10.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa stacji demi (Hydrolab).

  Znak sprawy: DAT.262.696.2022
  Data zamieszczenia: 02.11.2022 r. godz.: 11:40
  Termin składania ofert: do 08.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnostyki i naprawy awarii aparatu Viscotester VT 550.

  Znak sprawy: DAT.262.679.2022
  Data zamieszczenia: 26.10.2022 r. godz.: 09.17
  Termin składania ofert: do 02.11.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy powierzchni właściwej metodą BET w próbkach karbonizatów.

  Znak sprawy: DAT.262.650.2022
  Data zamieszczenia: 14.10.2022 r. godz.: 14:46
  Termin składania ofert: do 19.10.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów kontroli palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej oraz opracowania poradnika przeprowadzenia kontroli palenisk domowych dla gmin
  i straży miejskich/gminnych z terenu województwa mazowieckiego.

  Znak sprawy: DAT.262.620.2022
  Data zamieszczenia: 28.09.2022 r. godz.: 14:14
  Termin składania ofert: do 03.10.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa cryogen dewar 3,2L do analizatora 3Flex firmy Micrometrics.

  Znak sprawy: DAT.262.615.2022
  Data zamieszczenia: 21.09.2022 r. godz.: 13:24
  Termin składania ofert: do 28.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: wykonanie przeglądu technicznego i wzorcowanie 2 pyłomierzy EMIOTEST 2598.

  Znak sprawy: DAT.262.594.2022
  Data zamieszczenia: 19.09.2022 r. godz.: 11:38
  Termin składania ofert: do 22.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: wygłoszenie referatu na temat prawnych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.576.2022
  Data zamieszczenia: 14.09.2022 r. godz.: 10:51
  Termin składania ofert: do 19.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: wygłoszenie referatu na temat praktycznych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.577.2022
  Data zamieszczenia: 14.09.2022 r. godz.: 10:47
  Termin składania ofert: do 19.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy pobornika izokinetycznego LIFETEK 33XP-R.

  Znak sprawy: DAT.262.580.2022
  Data zamieszczenia: 13.09.2022 r. godz.: 14:11
  Termin składania ofert: do 16.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa detektora CID do sprktrometru iCAP 6500 duo.

  Znak sprawy: DAT.262.574.2022
  Data zamieszczenia: 13.09.2022 r. godz.: 14:09
  Termin składania ofert: do 16.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy stacji monitoringu powietrza Airpointer poprzez wymianę płayty Sensor interface 2.

  Znak sprawy: DAT.262.569.2022
  Data zamieszczenia: 09.09.2022 r. godz.: 10:28
  Termin składania ofert: do 14.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie opracowania, analizy prawnej dla istotnych aspektów zastosowania urządzeń redukujących emisję pyłu z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń z uwzględnieniem zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.564.2022
  Data zamieszczenia: 08.09.2022 r. godz.: 10:49
  Termin składania ofert: do 13.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań porowatości metodą porozymetrii rtęciowej dla 20 próbek biowęgli.

  Znak sprawy: DAT.262.565.2022
  Data zamieszczenia: 08.09.2022 r. godz.: 10:45
  Termin składania ofert: do 13.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Prenumerata Wydawnictwa Podatkowego GOFIN w roku 2023.

  Znak sprawy: DAT.262.544.2022
  Data zamieszczenia: 01.09.2022 r. godz.: 7:00
  Termin składania ofert: do 07.09.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie w zakresie akredytacji 5 czujników termoelektrycznych typu N (TP-234).

  Znak sprawy: DAT.262.541.2022
  Data zamieszczenia: 24.08.2022 r. godz.: 14:49
  Termin składania ofert: do 30.08.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowanie analizatora AWE-PW2.

  Znak sprawy: DAT.262.540.2022
  Data zamieszczenia: 23.08.2022 r. godz.: 13:43
  Termin składania ofert: do 29.08.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonania analizy fazowej techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz określenia jakościowego oraz oszacowania ilościowego faz/minerałów w próbkach, w tym ubocznych produktach spalania (UPS)
  oraz próbkach otrzymanych w procesie zeolityzacji UPS.

  Znak sprawy: DAT.262.493.2022
  Data zamieszczenia: 14.07.2022 r. godz.: 14:43
  Termin składania ofert: do 19.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi pieca do oznaczania zawartości popiołu.

  Znak sprawy: DAT.262.489.2022
  Data zamieszczenia: 14.07.2022 r. godz.: 11:06
  Termin składania ofert: do 19.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi dwukrotnego mycia okien od wewnątrz i zewnątrz w budynku głównym Instytutu Technologii Paliw i Energii.

  Znak sprawy: DAT.262.490.2022
  Data zamieszczenia: 14.07.2022 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 19.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa nośnika próbek TG-DSC (TG-DSC sample carrier system, thermosensors type S temperature range up to 1650°C) do termowagi STA 409 Luxx firmy Netzsch.

  Znak sprawy: DAT.262.481.2022
  Data zamieszczenia: 11.07.2022 r. godz.: 11:30
  Termin składania ofert: do 14.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnostyki wraz z naprawą i dostawą części zamiennych do spektrometru.

  Znak sprawy: DAT.262.473.2022
  Data zamieszczenia: 04.07.2022 r. godz.: 10:55
  Termin składania ofert: do 07.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania analizatora AWE-PW dla składnika TOC wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA.

  Znak sprawy: DAT.262.470.2022
  Data zamieszczenia: 01.07.2022 r. godz.: 14:15
  Termin składania ofert: do 07.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przegląd i kalibracja stacji monitoringu Airpointer wraz z wymianą części pompy (Pump Rebuilt Kit 800-330011 - 2 szt.) oraz filtrów ( Filtr DFU mały 036-040180 - 2 szt.).

  Znak sprawy: DAT.262.469.2022
  Data zamieszczenia: 01.07.2022 r. godz.: 14:15
  Termin składania ofert: do 07.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie szkolenia.

  Znak sprawy: DAT.262.462.2022
  Data zamieszczenia: 29.06.2022 r. godz.: 10:40
  Termin składania ofert: do 05.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi eksperckiej i doradczej.

  Znak sprawy: DAT.262.455.2022
  Data zamieszczenia: 28.06.2022 r. godz.: 13:10
  Termin składania ofert: do 01.07.2022 r.


  Status:  ogłoszenie

  Przedmiot zapytania: Wykonanie opracowania eksperckiego.

  Znak sprawy: DAT.262.452.2022
  Data zamieszczenia: 28.06.2022 r. godz.: 13:00
  Termin składania ofert: do 04.07.2022 r.


  Status:  ogłoszenie

  Przedmiot zapytania: Wykonanie opracowania eksperckiego.

  Znak sprawy: DAT.262.452.2022
  Data zamieszczenia: 28.06.2022 r. godz.: 07:00
  Termin składania ofert: do 01.07.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa stali konstrukcyjnej.

  Znak sprawy: DAT.262.427.2022
  Data zamieszczenia: 21.06.2022 r. godz.: 09:40
  Termin składania ofert: do 24.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przegląd analizatora AWE-PW

  Znak sprawy: DAT.262.413.2022
  Data zamieszczenia: 09.06.2022 r. godz.: 14:01
  Termin składania ofert: do 14.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałow budowlanych.

  Znak sprawy: DAT.262.410.2022
  Data zamieszczenia: 09.06.2022 r. godz.: 13:50
  Termin składania ofert: do 14.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu serwisowego Volumetric KF Titrator Kala-Fishera (Mettler Toledo) wraz z wywzorcowaniem i wystawieniem świadectwa wzorcowania.

  Znak sprawy: DAT.262.414.2022
  Data zamieszczenia: 09.06.2022 r. godz.: 13:28
  Termin składania ofert: do 14.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa generatora eluentu EGC III MSA Cartridge do chromatografu Dionex ICS5000

  Znak sprawy: DAT.262.398.2022
  Data zamieszczenia: 06.06.2022 r. godz.: 12:25
  Termin składania ofert: do 09.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych

  Znak sprawy: DAT.262.388.2022
  Data zamieszczenia: 03.06.2022 r. godz.: 07.46
  Termin składania ofert: do 08.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych

  Znak sprawy: DAT.262.387.2022
  Data zamieszczenia: 03.06.2022 r. godz.: 07.43
  Termin składania ofert: do 08.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnoza i przegląd dwukanałowego chromatografu jonowego Dionex ICS-5000.

  Znak sprawy: DAT.262.372.2022
  Data zamieszczenia: 30.05.2022 r. godz.: 12:38
  Termin składania ofert: do 02.06.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie serwisu systemu GC/MS firmy Agilent (GC 7890B (G3440B) Seria CN 13303115, MS 5977A (G7037A) Seria US1229K202).

  Znak sprawy: DAT.262.368.2022
  Data zamieszczenia: 25.05.2022 r. godz.: 14:35
  Termin składania ofert: do 31.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Badanie właściwości materiałów ogniotrwalych.

  Znak sprawy: DAT.261.18.2022
  Data zamieszczenia: 25.05.2022 r. godz.: 11:45
  Termin składania ofert: do 31.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wsparcie w zakresie koordynacji i realizacji prac dot. Studiów Wykonalności dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) oraz prac koncepcyjnych związanych z innowacyjnymi pilotowymi instalacjami badawczymi IChPW

  Znak sprawy: DAT.262.363.2022
  Data zamieszczenia: 24.05.2022 r. godz.: 10:25
  Termin składania ofert: do 27.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Odbiór odpadów komunalnych.

  Znak sprawy: DAT.262.350.2022
  Data zamieszczenia: 16.05.2022 r. godz.: 06:50
  Termin składania ofert: do 20.05.2022 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

  Znak sprawy: DAT.262.346.2022
  Data zamieszczenia: 12.05.2022 r. godz.: 06:19
  Termin składania ofert: do 18.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie akredytowanych oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

  Znak sprawy: DAT.262.336.2022
  Data zamieszczenia: 10.05.2022 r. godz.: 14:47
  Termin składania ofert: do 13.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczenia metali w próbkach paliw, odpadów paleniskowych i pyłów.

  Znak sprawy: DAT.262.334.2022
  Data zamieszczenia: 10.05.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 13.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnostyka i naprawa kontrolera z zestawu Oxi Top.

  Znak sprawy: DAT.262.328.2022
  Data zamieszczenia: 05.05.2022 r. godz.: 12:45
  Termin składania ofert: do 11.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa drewna opałowego.

  Znak sprawy: DAT.262.326.2022
  Data zamieszczenia: 05.05.2022 r. godz.: 10:20
  Termin składania ofert: do 10.05.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa brykietów.

  Znak sprawy: DAT.262.310.2022
  Data zamieszczenia: 25.04.2022 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 28.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do spektrometru ICP OES.

  Znak sprawy: DAT.262.307.2022
  Data zamieszczenia: 21.04.2022 r. godz.: 08:37
  Termin składania ofert: do 26.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczeń analitycznych mieszanin próbek ciekłych za pomocą chromatografii gazowej.

  Znak sprawy: DAT.262.292.2022
  Data zamieszczenia: 19.04.2022 r. godz.: 06:37
  Termin składania ofert: do 22.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa 30 zewnętrznych bezabonamentowych czujników pyłu zawieszonego PM1, PM2,5 oraz PM10.

  Znak sprawy: DAT.262.291.2022
  Data zamieszczenia: 14.04.2022 r. godz.: 14:59
  Termin składania ofert: do 20.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat prawnych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów
  i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.283.2022
  Data zamieszczenia: 12.04.2022 r. godz.: 14:50
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat praktycznych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów
  i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.281.2022
  Data zamieszczenia: 12.04.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów elektrycznych.

  Znak sprawy: DAT.261.13.2022
  Data zamieszczenia: 11.04.2022 r. godz.: 14:40
  Termin składania ofert: do 15.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wynajem 2 sztuk  kotłów małej mocy na paliwa stałe.

  Znak sprawy: DAT.262.274.2022
  Data zamieszczenia: 06.04.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 12.04.2022 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzonych szyb ognioodpornych, w istniejących ściankach i drzwiach (przegrodach) oddzielenia przeciwpożarowego.

  Znak sprawy: DAT.262.259.2022
  Data zamieszczenia: 04.04.2022 r. godz.: 08:30
  Termin składania ofert: do 07.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów hutniczych.

  Znak sprawy: DAT.262.244.2022
  Data zamieszczenia: 29.03.2022 r. godz.: 14:14
  Termin składania ofert: do 01.04.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa narzędzi.

  Znak sprawy: DAT.262.238.2022
  Data zamieszczenia: 25.03.2022 r. godz.: 12:00
  Termin składania ofert: do 30.03.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do spektrometru WD-XRF i chromatografu gazowego TRACE GC ThermoFisher Scientific..

  Znak sprawy: DAT.262.235.2022
  Data zamieszczenia: 24.03.2022 r. godz.: 08:24
  Termin składania ofert: do 29.03.2022 r.

   


  Status:   zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnostyka palnika gazowego (gazowo-wentylatorowy) w instalacji odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym.

  Znak sprawy: DAT.262.229.2022
  Data zamieszczenia: 22.03.2022 r. godz.: 14:24
  Termin składania ofert: do 25.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi dwukrotnego mycia okien od wewnątrz i zewnątrz w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

  Znak sprawy: DAT.261.8.2022
  Data zamieszczenia: 09.03.2022 r. godz.: 14:04
  Termin składania ofert: do 17.03.2022 r. do godz. 10:00


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych i laboratoryjnych w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), obiektów na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) oraz pranie wykładzin w pomieszczeniach oraz na korytarzach Zamawiającego.

  Znak sprawy: DAT.261.8.2022
  Data zamieszczenia: 09.03.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 17.03.2022 r. do godz. 10:00


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawę butli gazowych propan-butan do napędu wózków widłowych.

  Znak sprawy: DAT.262.178.2022
  Data zamieszczenia: 08.03.2022 r. godz.: 11:14
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  pelletów.

  Znak sprawy: DAT.262.200.2022
  Data zamieszczenia: 08.03.2022 r. godz.: 10:00
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 06-07.10.2022 roku.

  Znak sprawy: DAT.262.191.2022
  Data zamieszczenia: 07.03.2022 r. godz.: 14:45
  Termin składania ofert: do 14.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa sit molekularnych.

  Znak sprawy: DAT.262.193.2022
  Data zamieszczenia: 04.03.2022 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 10.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  części zamiennych do młynka Pulverisette 16.

  Znak sprawy: DAT.262.190.2022
  Data zamieszczenia: 03.03.2022 r. godz.: 07:49
  Termin składania ofert: do 08.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania analizatora spalin firmy SIEMENS (ULTRAMAT 23, OXYMAT 61) dla składników O2, CO2, NO, SO2 i CO.

  Znak sprawy: DAT.262.188.2022
  Data zamieszczenia: 03.03.2022 r. godz.: 06:49
  Termin składania ofert: do 09.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi serwisowej spektrometru ARL Optim’X-2065.

  Znak sprawy: DAT.262.182.2022
  Data zamieszczenia: 01.03.2022 r. godz.: 13:19
  Termin składania ofert: do 04.03.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analiz zawartości bisfenolu A.

  Znak sprawy: DAT.262.179.2022
  Data zamieszczenia: 01.03.2022 r. godz.: 12:45
  Termin składania ofert: do 07.03.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie badań w zakresie oznaczania zawartości WWA techniką chromatografii gazowej.

  Znak sprawy: DAT.262.166.2022
  Data zamieszczenia: 21.02.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 25.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu technicznego aspiratora EAS 1203 oraz wzorcowanie  układów omiarowych.

  Znak sprawy: DAT.262.158.2022
  Data zamieszczenia: 17.02.2022 r. godz.: 09:49
  Termin składania ofert: do 22.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wsparcie w zakresie koordynacji i realizacji prac dot. Studiów Wykonalności dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) oraz prac koncepcyjnych związanych z innowacyjnymi pilotowymi instalacjami badawczymi IChPW

  Znak sprawy: DAT.262.143.2022
  Data zamieszczenia: 11.02.2022 r. godz.: 16:19
  Termin składania ofert: do 16.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa uszczelek do instalacji do filtracji membranowej.

  Znak sprawy: DAT.262.135.2022
  Data zamieszczenia: 08.02.2022 r. godz.: 10:30
  Termin składania ofert: do 14.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa membran nanofiltracyjnych płaskich

  Znak sprawy: DAT.262.133.2022
  Data zamieszczenia: 07.02.2022 r. godz.: 14:15
  Termin składania ofert: do 11.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa  częsci  zamiennych i eksploatacyjnych do chromatografu jonowego DIONEX ICS 5000.

  Znak sprawy: DAT.262.129.2022
  Data zamieszczenia: 07.02.2022 r. godz.: 14:00
  Termin składania ofert: do 11.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.

  Znak sprawy: DAT.262.94.2022
  Data zamieszczenia: 26.01.2022 r. godz.: 14:35
  Termin składania ofert: do 15.02.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Badanie właściwości materiałów ogniotrwalych.

  Znak sprawy: DAT.262.88.2022
  Data zamieszczenia: 26.01.2022 r. godz.: 08:55
  Termin składania ofert: do 31.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Serwis spektrometru ARL Optim’X-2065

  Znak sprawy: DAT.262.74.2022
  Data zamieszczenia: 21.01.2022 r. godz.: 14:05
  Termin składania ofert: do 26.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:Sukcesywne sprawdzanie bomb kalorymetrycznych z firmy Precyzja-BiT

     

  Znak sprawy: DAT.262.90.2022
  Data zamieszczenia: 21.01.2022 r. godz.: 12:50
  Termin składania ofert: do 27.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji przepływomierza wody Promass 80F wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania.

   

   

  Znak sprawy: DAT.262.73.2022
  Data zamieszczenia: 17.01.2022 r. godz.: 13:15
  Termin składania ofert: do 20.01.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania w pomiarach emisji norm: PN-EN 13284-1:2018-02, PN-EN-ISO 16911-1:2013-07, PN-EN 12619:2013-05 oraz PN-EN 14791:2017-04, PN-EN 14789:2017-04, PN-EN 15058:2017-04.

  Znak sprawy: DAT.262.60.2022
  Data zamieszczenia: 12.01.2022 r. godz.: 15:08
  Termin składania ofert: do 17.01.2022 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa środków czystości.

  Znak sprawy: DAT.262.47.2022
  Data zamieszczenia: 11.01.2022 r. godz.: 15:15
  Termin składania ofert: do 18.01.2022 r.


  Status:  zakonczone

  Przedmiot zapytania: Dostawa oświetlenia do masztu flagowego.

  Znak sprawy: DAT.262.53.2022
  Data zamieszczenia: 11.01.2022 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 17.01.2022 r.


  Status:  ogłoszone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów budowlanych.

  Znak sprawy: DAT.262.38.2022
  Data zamieszczenia: 05.01.2022 r. godz.: 10:30
  Termin składania ofert: do 12.01.2022 r.


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Bonk-Jaska
  Publikacja dnia: 06.12.2022
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.12.2022
  Dokument oglądany razy: 11913
MegaBIP free (2.09)