A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.02.2020, zmieniona z powodu:
  Zmiana treści w kategorii Sekretarz Naukowy

  Struktura organizacyjna

  Sposób działania Instytutu określa Regulamin Organizacyjny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ustalony w Zarządzeniu nr 10/2017 (wraz z aneksem nr 1 i 2) Dyrektora Instytutu z dnia 12 lipca 2017 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej

  Dyrektor 
  Aleksander Sobolewski
  tel: 32/2715152 
  email: asobolewski@ichpw.pl

  Przewodniczący Rady Naukowej
  Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)
  tel. 32 621 65 02
  e-mail: jdrozdzewska@ichpw.pl

  Z-ca dyrektora ds. badań i rozwoju
  Jarosław Zuwała
  tel: 32/2715152
  email: jzuwala@ichpw.pl 

  Sekretarz Naukowy

  Marek Ściążko
  tel: 32/2745007
  email: msciazko@ichpw.pl

  Główny Księgowy
  Agata Rybczyńska
  tel: 32/2710041 w.600
  email: arybczynska@ichpw.pl

  Dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych
  Teresa Topolnicka 
  tel: 32/2710041 w.200
  email: ttopolnicka@ichpw.pl

  Dyrektor Centrum Badań Technologicznych
  Sławomir Stelmach
  tel: 32/2710041 w.300
  email: sstelmach@ichpw.pl

  Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
  Bogumiła Latkowska
  tel: 32/2710041 w.502 
  email: blatkowska@ichpw.pl

  Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
  Łukasz Gawliński
  tel: 32/2710041 w.700
  email: lgawlinski@ichpw.pl

  Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością
  Teresa Kordas
  tel: 32/2710041 w.225
  email: tkordas@ichpw.pl

  Inpektor Ochrony Danych
  Teresa Kordas
  tel: 32/2710041 w.225
  email: tkordas@ichpw.pl

   

  Schemat organizacyjny 2018

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Łabojko
  Publikacja dnia: 17.02.2020
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 17.02.2020
  Dokument oglądany razy: 6541
MegaBIP free (2.09)